Obelisks en punten

Mooie en vaak grote obelisk of puntvormige kristallen met zeer krachtige en gebundelde energie.