Groene Opaal

Groene opaal versterkt een positieve levenshouding en zorgt voor een vrolijke stemming. Het wekt interesse, nieuwsgierigheid en motiveert. De opaal helpt ook om ware en onvervalste liefde te vinden. Opalen zijn balsem voor de ziel en zorgen voor een harmonieuzer gevoelsleven.
Groene Oplaal wordt veelal gevonden in Tanzania maar ook uit Madagaskar komen mooie exemplaren, veelal met inmenging van andere mineralen of metalen.